Free

Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' Δημοτικού

Το επίσημο βιβλίο του Υπουργείου σε μορφή iBooks
Κωστής Λιάκος

Share This

Πώς χρησιμοποιείται: 

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, που επιτρέπουν στο  μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  
Με οδηγό το Βιβλίο και συνεργάτες τους συμμαθητές και το δάσκαλο, κάθε μαθητής θα ερευνήσει τον κόσμο γύρω του. Στο "ταξίδι" αυτό θα χρειαστεί να κάνει έρευνες, να γράψει κείμενα, να φτάξει σχέδια και κατασκευές,να διαβάσει βιβλία, να εργαστεί σε υπολογιστές, να χρησιμοποιήσει υλικά, χάρτες, λεξικά, να μιλήσει με γνωστούς, με ειδικούς, με επιστήμονες και  να επισκεφθεί τόπους. Το ταξίδι αυτό της ανθρώπινης γνώσης δεν τελειώνει ποτέ. 
Το Βιβλίο έχει επτά ενότητας και κάθε ενότητα είναι χωρισμένη σε κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο περιέχει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, ενώ επιπλέον δραστηριότητες (έρευνες, προβλήματα, παιχνίδια, κατασκευές, κ.ά) βρίσκονται στο Τετράδιο Εργασιών.

Οι μαθητές επιδιώκεται

 • Να κατανοήσουν ότι η κοινότητα ή η πόλη τους αποτελούν τμήμα του νομού και ενός ευρύτερου γεωγραφικού διαμερίσματος της Ελλάδας, και να αναγνωρίσουν τη σχετική θέση των γεωγραφικών διαμερισμάτων στο χάρτη της Ελλάδος.
 • Να ξεχωρίζουν σημαντικές ιστορικές πόλεις και οικισμούς στο νομό που ανήκουν και να διακρίνουν τις νησιωτικές από τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας.
 • Να αναγνωρίσουν ότι οι χάρτες απεικονίζουν με συμβολικό τρόπο τη χωρική και χρονική διάσταση φαινομένων και διαδικασιών.
 • Να συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος με την παρουσία συγκεκριμένων φυτών και ζώων, και να κατανοήσουν τη σημασία της χλωρίδας και της πανίδας στη ζωή των ανθρώπων της περιοχής τους.
 • Να συσχετίζουν το άνθος και τον καρπό με την αναπαραγωγή των φυτών.
 • Να κατατάσσουν τα ζώα με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
 • Να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που αφορούν το ευρύτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, και να γίνουν ικανοί να προτείνουν λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάπτυξη του.
 • Να αναπτύξουν τρόπους και δεξιότητες παρέμβασης στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον (οικογένεια, παρέα, σχολείο, γειτονιά, τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.) για την αντιμετώπιση προβλημάτων του ευρύτερου περιβάλλοντος.
 • Να συνδέσουν τα επαγγέλματα με τα προϊόντα του τόπου τους και να γνωρίσουν τη συμβολή όλων των επαγγελμάτων στην οικονομία και στον τρόπο ζωής της τοπικής κοινωνίας.
 • Να εξοικειωθούν με τις βασικές λειτουργίες της αγοράς (προσφορά-ζήτηση).
 • Να κατανοήσουν τις επιδράσεις των μεγάλων έργων στη ζωή των ανθρώπων και στο φυσικό περιβάλλον, και των διαφόρων επαγγελμάτων στην υλοποίηση των μεγάλων έργων στον τόπο τους.
 • Να αναπτύξουν περαιτέρω την κριτική στάση τους έναντι των παραδοσιακών μέσων μαζικής επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος) και να έλθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας (διαδίκτυο, καλωδιακή τηλεόραση) αναπτύσσοντας προβληματισμό για τις συνέπειές τους στη ζωή τους..
 • Να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους και να εκτιμήσουν τη συμβολή της στην τοπική κοινωνία.
 • Να αναγνωρίσουν τη σημασία της θρησκείας στη ζωή των ανθρώπων.
 • Να συγκρίνουν βασικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς τους με στοιχεία πολιτισμών άλλων χωρών-μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών και να αντιληφθούν την προσφορά του ελληνικού πνεύματος στον πολιτισμό.
 • Να διακρίνουν τις έννοιες: αθλητισμός-πρωταθλητισμός, φίλαθλος-οπαδός και να τις συνδέσουν με το φαινόμενο της βίας στους αθλητικούς χώρους.
 • Να αναγνωρίζουν τη συνεργασία μυών και οστών στη στήριξη και κίνηση των οργανισμών και να υιοθετούν στάσεις που συμβάλλουν στη διατήρηση της καλής υγείας του μυοσκελετικού συστήματος.
 • Να δημιουργούν απλά μείγματα και να διαχωρίζουν μερικά από αυτά με απλούς τρόπους.
 • Να μετρούν τη θερμοκρασία ενός σώματος και να αποδίδουν τη μεταβολή των καταστάσεων της ύλης στη μεταφορά θερμότητας.
 • Να προσεγγίσουν την έννοια της διερεύνησης των φυσικών φαινομένων.
 • Να διαπιστώσουν την ύπαρξη του αέρα με απλά πειράματα και να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα προστασίας του από τη μόλυνση.
 • Να προσεγγίσουν βασικές ιδιότητες του φωτός και να κατανοήσουν τη σχέση του με τη θερμότητα.