Free

Φυσικά Στ' Δημοτικού

Το επίσημο βιβλίο του Υπουργείου σε μορφή iBooks
Κωστής Λιάκος

Share This

Πώς χρησιμοποιείται: 

Στη Φυσική επιδιώκεται οι µαθητές να έλθουν σε επαφή µε σύγχρονες ιδέες και θέµατα από το χώρο της Φυσικής, προσαρµοσµένα βέβαια στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξη­ς και τα ενδιαφέροντα των µαθητών κάθε βαθµίδας, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος της επιστηµονικής εγκυρότητας. 

Ο εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας σύγχρονα ευρήµατα της γνωστικής ψυχολογίας και της εκπαιδευτικής έρευνας, είναι δυνατόν, µε χρήση κατάλληλων δραστηριοτήτων: να βοηθήσει τον µαθητή να διακρίνει την ανεπάρκεια των απόψεών του για την ερµηνεία των φαινοµένων, να τον οδηγήσει στην οικοδόµηση και χρήση επιστηµονικών προτύπων-«µοντέλων» προκειµένου να περιγράψει, να ερµηνεύσει και να προβλέψει ορισµένα φυσικά φαινόµενα και διαδικασίες. 

Η προσέγγιση των παραπάνω στόχων αναµφισβήτητα διευκολύνεται από τη χρήση στην εκπαίδευση των νέων τεχνολογιών. Τα νέα παιδαγωγικά εργαλεία (εκπαιδευτικό λογισµικό, ∆ιαδίκτυο, συστήµατα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης των µετρήσεων) πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες των µαθητών να συγκεντρώνουν, αναλύουν, οπτικοποιούν, µοντελοποιούν και κοινοποιούν δεδοµένα ώστε οι µαθητές, µε την ενεργό συµµετοχή τους, να κατανοούν βασικές αρχές και νόµους της Φυσικής.

Μ­ε κατάλληλες δραστηριότητ­ες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να:

  • Σχηµατίσουν µια πρώτη αντίληψη για τις θεµελιώδεις µορφές ενέργειας.
  • Αντιληφθούν ότι η ενέργεια µετασχηµατίζεται από µια µορφή σε άλλη και ότι αποθηκεύεται.
  • Γνωρίσουν τις κυριότερες σύγχρονες ενεργειακές πηγές και να αντιληφθούν ότι η λογική χρήση τους περιορίζει το ενεργειακό πρόβληµα.
  • Εκτιµούν τη σηµασία που έχουν οι ήπιες µορφές ενέργειας για το περιβ­άλλον.  
  • Αντιλαµβάνονται τη σχέση ηλεκτρισµού και µαγνητισµού ως µια διαδικασία µετασχηµατισµού της ενέργειας.
  • Αναγνωρίζουν τους τρόπους διάδοσης της θερµότητας και να τους συνδέουν µε τις καταστάσεις της ύλης.
  • Εκτιµούν τη σηµασία των τρόπων διάδοσης της θερµότητας σε φαινόµενα της καθηµερινής ζωής.

Κεφάλαιο 1ο - Ενέργεια

Κεφάλαιο 2ο - Θερμοκρασία - Θερμότητα

Κεφάλαιο 3ο - Έμβια - Άβια

Κεφάλαιο 4ο - Φυτά

Κεφάλαιο 5ο - Ζώα

Κεφάλαιο 6ο - Οικοσυστήματα

Κεφάλαιο 7ο - Αναπνευστικό σύστημα

Κεφάλαιο 8ο - Κυκλοφορικό σύστημα

Κεφάλαιο 9ο - Ηλεκτρομαγνητισμός

Κεφάλαιο 10ο - Φώς

Κεφάλαιο 11ο - Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Κεφάλαιο 12ο - Μεταδοτικές ασθένειες

Κεφάλαιο 13ο - Αναπαραγωγικό σύστημα