Free

Kodable

Εισαγωγή στην αλγοριθμική σκέψη.
Θάνος Χατζηγεωργίου

Share This

Πώς χρησιμοποιείται: 

Μια πολύ ωραία εφαρμογή για την εισαγωγή των μαθητών στην αλγοριθμική σκέψη.

Ο μαθητής καλείται να οδηγήσει ένα χνουδωτό ζωάκι στον τερματισμό ακολουθώντας προγραμματιστικά τους διαδρόμους-λαβύρινθους που είναι σχεδιασμένοι σε κάθε πίστα. Στόχος είναι να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερα νομίσματα κάνοντας τις λιγότερες δυνατές κινήσεις.
Οι εντολές που μπορεί να χρησιμοποιήσει είναι λίγες:

  • Κίνηση πάνω
  • Κίνηση κάτω
  • Κίνηση δεξιά
  • Κίνηση αριστερά
  • Κίνηση αν πατήσεις σε συγκεκριμένο χρώμα (δομή απλής επιλογής)
  • Επανάληψη 2 εντολών από 1 μέχρι 5 φορές. (δομή επανάληψης)
  • Ορισμός συνάρτησης (στην επι πληρωμή έκδοση)

Το δεξιά και αριστερά δεν είναι σχετικό με τη θέση του χαρακτήρα που ελέγχεται με τις εντολές, αλλά αφορά την κατεύθυνση της κίνησης όπως τη βλέπει ο μαθητής.
Η συνδυασμένη χρήση των παραπάνω εντολών επιτρέπει την επίτευξη του στόχου, που είναι στην ουσία η επίλυση ενός προβλήματος.

Ο μαθητής πρέπει πρώτα να θέσει όλες τις εντολές που θα οδηγήσουν το ζωάκι στον τερματισμό, και έπειτα θα ακολουθήσει η  εκτελεσή τους ώς ενιαίο σύνολο. Αυτό απαιτεί ιδιαίτερο τρόπο συλλογισμού. Ο μαθητής λύνει στο μυαλό του το πρόβλημα και έπειτα εφαρμόζει τη λύση που σκέφτηκε.
Το επίπεδο δυσκολίας αυξάνεται αργά. Η εμπειρία χτίζεται από πίστα σε πίστα, με αποτέλεσμα ο μαθητής να μην χρειάζεται να κάνει άλματα στον τρόπο σκέψης του.

Υπάρχουν επίσης και κίνητρα διατήρησης της προσπάθειας, όπως είναι η συλλογή νομισμάτων, αστεριών και πόντων. Κάθε τόσο ξεκλειδώνεται και ένα νέο ζωάκι το οποίο μπορεί ο μαθητής να επιλέξει για την συνέχεια του παιχνιδιού.

Στην επι πληρωμή έκδοση υπάρχουν και πολλές δραστηριότητες αποσφαλμάτωσης κώδικα (debugging)
To Kodable ανήκει λοιπόν στην κατηγορία των εφαρμογών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης.

Καινοτομία… Το teacher mode
Σε αυτή την κατάσταση η εφαρμογή μετατρέπεται σε περιβάλλον διαχείρισης τάξης. Ο δάσκαλος/καθηγητής αφού δημιουργήσει το προφίλ του μπορεί να δημιουργήσει μια τάξη 25 ατόμων, και να παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών του στο παιχνίδι.
Ο εκπαιδευτικός αφού καταχωρήσει όλους τους μαθητές του μπορεί να παράγει ατομικά vouchers για κάθε μαθητή. Τα vouchers περιέχουν τον κωδικό πρόσβασης στο παιχνίδι.
Από τη στιγμή που κάποιος θα ξεκινήσει να παίζει, η εφαρμογή καταγράφει αναλυτικά για κάθε πίστα, πόσες προσπάθειες έκανε, πόσα αστέρια κέρδισε (ένδειξη προσέγγισης στη βέλτιστη λύση), ποια ζωάκια είναι ξεκλειδωμένα και βέβαια ποιο είναι το τελευταίο επίπεδο στο οποίο έγινε προσπάθεια.
Η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη από κάθε iPad μέσω της εφαρμογής ή/και από το site kodable.com στο προφίλ του εκπαιδευτικού.

Η έκδοση Kodable Class επιτρέπει τη δημιουργία 3 τάξεων ενώ η έκδοση Kodable School δεν θέτει όριο στον αριθμό τάξεων και μαθητών.
Στην δωρεάν έκδοση υπάρχει διαθέσιμο και εκπαιδευτικό υλικό για καλύτερη ενσωμάτωση της εφαρμογής στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στις επι πληρωμή εκδόσεις το υλικό αυτό είναι πληρέστερο και καλύπτει όλο το φάσμα των τεχνικών προγραμματισμού με τις οποίες ασχολείται η εφαρμογή.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο είτε στο μάθημα της Πληροφορικής ή/και στο πλαίσιο της Εβδομάδας Κώδικα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο διαγωνισμού, χρησιμοποιώντας την λειτουργία διαχείρισης τάξης.

Τι μας άρεσε: 
Η διπλή λειτουργία της εφαρμογής ως παιχνίδι και ως διαχειριστικό εργαλείο.
Τι δεν μας άρεσε: 
Η έλλειψη δωρεάν επιπέδων για τον τομέα των συναρτήσεων και της εκσφαλμάτωσης κώδικα.
Συνολική Βαθμολογία:
100%
Διατήρηση Ενδιαφέροντος:
100%
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων:
100%
Ποιότητα Περιεχομένου:
100%